SAVAN is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Beleidsplan_SAVAN_2013-2016.pdf
Balans en Staat van Baten en Lasten 2014.pdf


-RSIN nummer: 93.28.701
-Beloningsbeleid: alle bestuurders zijn onbezoldigd.